Zarząd

Prezes: Odrzywołek Marek

Naczelnik: Kaczmarek Mateusz

Z-ca Naczelnika: Misiak Dawid

Sekretarz: Matysik Marek

Skarbnik: Mirowski Łukasz

Gospodarz: Ochojski Gabriel

Kronikarz: Stańco Andrzej

Opiekun MDP: Putlak Dawid

Członek Zarządu: Kaleta Tomasz

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Kaźmierczak Tomasz

Wice Przewodniczący: Jarczok Bogdan

Sekretarz: Szczepański Tomasz