Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu 15 marca 2014 roku, Prezes OSP Kostuchna, Marek Odrzywołek oraz wybrany na przewodniczącego zebrania Krzysztof Beczała – Prezes OSP Zarzecze, przedstawili sprawozdanie z działalności straży w roku 2013, oraz plan działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie na rok 2014. W trakcie zebrania w związku z niewykonaniem obowiązków statutowych, do dymisji podała się dotychczasowa komisja rewizyjna, w związku z czym w wyniku głosowania, do końca bieżącej kadencji, powołano nową komisję w składzie: Wojciech Marniok, Tomasz Kaźmierczak, Krzysztof Pasternak. W spotkaniu wzięli udział czynni członkowie OSP Kostuchna, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście, wśród których pojawili się również, st. bryg. Bogdan Jędrocha – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, st. bryg. Marek Durał – prezes ZOSP RP, Mirosław Cygan – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, oraz poseł na sejm RP dr Jerzy Ziętek.