Szkolenia na terenie MPGK w Katowicach

W dniach 20-22 lipca w zakładach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ulicy Milowickiej w Katowicach odbyły się szkolenia dla strażaków z katowickich jednostek. Nasi druhowie zapoznali się ze szczegółami dotyczącymi działalności MPGK oraz zwiedzili teren zakładu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz ścieżkami ewakuacyjnymi.

W środę na terenie zakładu odbyła się zaplanowana wcześniej ewakuacja pracowników.