Sobotnia zbiórka MDP

Dnia 28 Listopada odbyła się zbiórka MDP w naszej jednostce.
Tego dnia udoskonalaliśmy sprawne zakładanie aparatów powietrznych jak i masek,uczyliśmy się również wykonywania poszczególnych działań ratowniczo-gaśniczych w strefie zadymienia oraz ewakuacji osób poszkodowanych do strefy bezpiecznej.