Sobotnia zbiórka MDP

Zbiórka połączona z kontrolą.
16 kwietnia młodzież wraz z opiekunami postanowili połączyć przyjemne z pożytecznym. Tym samym zbiórka odbyła się na terenie Kostuchny, a głównym założeniem było sprawdzenie jak największej liczby hydrantów. Przyszli druhowie uczyli się lokalizacji hydrantów na podstawie map hydratnowych. W końcowej części przystąpiliśmy do rozwinięcia linii gaśniczej, jej odwodnienia oraz zwijania alarmowego w terenie leśnym.