PODSUMOWANIE 2022 R. W OSP KOSTUCHNA

Miniony rok zapisze się na długo w pamięci członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie. Byliśmy świadkami wydarzeń podniosłych, napawających dumą i radością, ale także tragicznych, pełnych niepewności i zwątpienia.

Pod względem działań ratowniczo-gaśniczych 2022 rok wydaje się spokojniejszy od poprzedniego. Mimo to już pod koniec stycznia przyszło nam się zmagać z pierwszymi skutkami silnych wiatrów. Intensywne zjawiska atmosferyczne towarzyszyły nam również w lutym i miesiącach letnich. Podczas wszystkich tych zdarzeń pozostawaliśmy do dyspozycji Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, niejednokrotnie pełniąc dyżury do późnych godzin nocnych. Szczególnie intensywnym czasem okazał się również pierwszy kwartał 2022 r., kiedy to interweniowaliśmy przy licznych pożarach traw, poszycia leśnego, ale również zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. W 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kostuchnie interweniowała 267 razy, z czego najliczniejszą grupę stanowiły wyjazdy do tzw. miejscowych zagrożeń. Plasuje nas to na 7. pozycji w skali województwa pod względem liczby interwencji podejmowanych przez OSP.

Choć wydawać by się mogło, że największe wyzwania, szczególnie te związane z pandemią COVID-19, są już za nami, nikt nie spodziewał się tego, co jeszcze nas czeka. Wojna w Ukrainie wstrząsnęła naszą rzeczywistością i postawiła całą brać strażacką w obliczu kolejnych nowych zadań. Od samego początku konfliktu aktywnie zaangażowaliśmy się w niesienie pomocy humanitarnej. W ścisłej współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i Urzędem Miasta Katowice realizowaliśmy transporty posiłków dla uchodźców przebywających w tymczasowych miejscach zakwaterowania. Byliśmy także gotowi zapewnić schronienie w naszej strażnicy uciekającym przed wojną, gdyby zaszła taka potrzeba. Wzięliśmy udział w zbiórce artykułów pierwszej potrzeby, którą koordynował Śląski Urząd Wojewódzki. Dodatkowo sami zebraliśmy dary, które trafiły bezpośrednio do ludności na terenie Ukrainy. Dzięki współpracy z firmą Heineken z Krakowa wysłaliśmy własny transport humanitarny do Korczowej, gdzie został on przekazany stronie ukraińskiej. Nie pozostaliśmy również obojętni na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W odpowiedzi na wezwanie podzieliliśmy się własnym sprzętem ratowniczym ze strażakami z Ukrainy. Dziś te węże, prądownice, hełmy i ubrania specjalne pomagają ratować życie za naszą wschodnią granicą. Jeszcze kilka lat temu taki gest nie byłby możliwy. Ochotnicza Straż Pożarna w Kostuchnie rozwinęła się znacząco za sprawą środków pozyskanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dlatego udzielona pomoc jest zasługą wszystkich z Państwa, którzy wspierali naszą jednostkę w ostatnich latach.

Niestety mijający rok okazał się pod wieloma względami tragiczny. Kilkukrotnie oddawaliśmy hołd zmarłym strażakom, zarówno z Polski jak i Ukrainy. Nasi koledzy z Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oddali życie w służbie innym. Chylimy czoła wobec ich poświęcenia.

Oprócz udziału w działaniach ratowniczych, jak zawsze nie zabrakło nas również w życiu lokalnej społeczności. Od wiosny do jesieni odwiedzaliśmy szkoły i przedszkola, opowiadając dzieciom o roli strażaka, pokazując sprzęt i ucząc prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia. Nasz poczet sztandarowy był obecny podczas obchodów świąt państwowych, kościelnych i innych podniosłych uroczystości. Chętnie odpowiadaliśmy na zaproszenia udziału w festynach, pokazach i koncertach nie tylko na terenie naszej dzielnicy, ale całych Katowic.

Najważniejszym wydarzeniem mijającego roku był jubileusz stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie. Obchody okrągłej rocznicy założenia jednostki, połączone z Powiatowym Dniem Strażaka, odbyły się w maju i przyciągnęły liczne grono mieszkańców naszego miasta. Podczas uroczystego apelu wręczono nagrody i nadano odznaczenia. Ochotnicza Straż Pożarna w Kostuchnie oraz jej Prezes zostali wyróżnieni Złotymi Znakami Związku przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz części oficjalnej na przybyłych gości czekał program artystyczny, oferta gastronomiczna, a także gry i zabawy dla dzieci. Staraliśmy się, aby uroczystość miała podniosły charakter, a przybyli goście mogli świętować wspólnie z nami. Mamy nadzieję, że Państwo miło wspominają ten dzień. Organizacja takiego wydarzenia wymagała wielu starań i włożonej pracy. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie kieruje serdeczne podziękowania do wszystkich druhen i druhów, którzy wzięli udział w przygotowaniach do obchodów stulecia. Wasze zaangażowanie pozwoliło godnie uczcić ten dzień i pokazać, że idea jaka przyświecała założycielom naszej jednostki sto lat temu, nadal pozostaje żywa. Dziękujemy również wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli nas w organizacji uroczystości. Państwa wsparcie okazało się nieocenione.

W październiku odbył się nasz doroczny Rodzinny Piknik Strażacki. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, pokazów sprzętu, prelekcji edukacyjnych, a przede wszystkim obecności mieszkańców Kostuchny. Choć aura w dniu pikniku była nie najlepsza, cieszymy się, że tak licznie nas Państwo odwiedzili. Wydarzenie połączyliśmy z akcją promocyjną projektu „Bezpieczne Katowice” w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tym razem, wraz z innymi jednostkami OSP naszego miasta, wspólnie staraliśmy się o środki na zakup sprzętu i umundurowania. Choć nie udało nam się zakwalifikować do fazy realizacji projektu, zebraliśmy ponad 11500 punktów w głosowaniu. Za wszystkie Państwa głosy serdecznie dziękujemy!

Pomimo wielu aktywności strażacy OSP Kostuchna nie zaniedbali elementów szkolenia i edukacji. W minionym roku zwiększyliśmy liczbę ćwiczeń na terenie jednostki, aby jeszcze skuteczniej podejmować działania ratownicze. W czerwcu mieliśmy okazję wziąć udział w szkoleniu dotyczącym zwalczania pożarów wewnętrznych. Odbyło się ono na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Katowicach z wykorzystaniem specjalnego trenażera pożarowego. Było to bardzo pouczające doświadczenie, dostarczające mnóstwo adrenaliny. W ćwiczeniu tym zasymulowano warunki rzeczywistego pożaru, dzięki czemu mogliśmy zebrać cenne doświadczenie i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Innym ważnym wydarzeniem były coroczne ćwiczenia organizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Wzięliśmy w nich udział w sile dwóch zastępów.

W minionym roku byliśmy szczególnie dumni z naszej młodzieży. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kostuchnie stanęli do rywalizacji w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zajmując pierwsze i trzecie miejsce na szczeblu powiatowym. Zwycięzca awansował do dalszego etapu na poziomie wojewódzkim Turnieju. Wspaniałą postawą wykazał się członek MDP, druh Alex, który na jednym z katowickich przystanków udzielił pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia. Dzięki jego wysiłkom, odwadze i opanowaniu, udało się zwiększyć szansę na przeżycie poszkodowanego. Cieszymy się, że wiedza, umiejętności i postawy, jakie przekazujemy naszej młodzieży, owocują. Pragniemy serdecznie pogratulować wszystkim członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kostuchnie zaangażowania w życie jednostki i zachęcić do dalszej aktywności!

Oprócz wspaniałego jubileuszu, jaki świętowała Ochotnicza Straż Pożarna w Kostuchnie, cieszymy się także z indywidualnych sukcesów naszych członków. W 2022 r. druh Grzegorz zakończył trzyletni staż i przeszedł do służby stałej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. Z kolei druh Piotr ukończył z wynikiem pozytywnym nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Cieszymy się, że wiedza i doświadczenie zebrane w OSP Kostuchna pomogły im w budowaniu kariery zawodowej. Naszym kolegom życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów! W grudniu zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków OSP. Wszyscy nasi kandydaci ukończyli je z powodzeniem i zasilili nasze szeregi już jako pełnoprawni ratownicy.

Choć tak aktywny 2022 r. dobiegł już końca, my jednak nie spoczywamy na laurach i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Pragniemy nadal służyć wsparciem mieszkańcom Kostuchny i całego miasta, niosąc pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Zarząd oraz druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie.