26 września odbyły się ćwiczenia katowickich Ochotniczych Straży Pożarnych. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że doszło do przewrócenia się łodzi z wędkarzami na stawie oraz pożarów lasu na terenie przy ul. Transportowców w Katowicach