Wycieczka do Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Dzisiejszego poranka młodzież brała udział w wycieczce po Wydziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach. Druhowie mieli okazję obserwować na żywo pracę operatorów numerów alarmowych, dowiedzieli się również jak operatorzy radzą sobie w sytuacjach stresowych oraz jak szybko mogą rozpoznać zgłoszenia fałszywe.
Na koniec wszyscy otrzymali upominki.
Serdecznie dziękujemy koordynatorom, którzy nas oprowadzali.