Wizyta w ZSTiO nr 3 im. E. Abramowskiego

W zeszłym tygodniu odwiedziliśmy ZSTiO nr 3 im. E. Abramowskiego, gdzie powstał Szkolny Klub Ratowniczy „Abram Patrol”. Na spotkaniu z jego członkami zaprezentowaliśmy nasz sprzęt medyczny i ćwiczeniowy, który używamy do ratowania ludzi.
Każdy z uczestników miał możliwość m.in. nauczenia się podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, postępowania podczas zadławień, stabilizacji kończyn, postępowania w przypadku użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).

Fot. Michał Mucha, Kamil Janasiak