Wyjazd do usuwania konaru z jezdni na ul. Boya-Żeleńskiego

konar