Nowy sprzęt do ćwiczeń

Dzięki budżetowi Rady Jednostki Pomocniczej nr 21 w Katowicach – Kostuchnie, udało się nam zakupić fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo – oddechowej, które w znaczący sposób podniosą wartość merytoryczną naszych ćwiczeń i tym samym przyczynią się do poprawy poziomu wyszkolenia naszych druhów oraz chętnych mieszkańców Kostuchny i nie tylko.

Nowe fantomy pozwolą nauczyć się właściwych zachowań oraz pozwolą nabyć umiejętności niezbędne do ratowania życia ludzkiego.

Serdecznie podziękowania składamy na ręce przewodniczącego RJ nr 21, Pana Sławomira Jarzynę.